Anasayfa ---> Yayınlar
Yayınlar

Spor Hekimliği ABD Yayınları
(son 5 yıllık dönem)

ULUSAL DERGİLERDE YER ALAN YAYINLAR 
ULUSAL DERGİLERDE YER ALAN DERLEMELER
ULUSLARARASI  INDEX’LERDE YER ALAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR


ULUSAL DERGİLERDE YER ALAN YAYINLAR 

1- Akkurt S, Gür.H,  Akova B, Pündük Z, Küçükoğlu S. Amatör, profesyonel 1.lig A ve genç takım oyuncularının bazı fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi 2: 16-21, 1998.

2- Akova B, Gür.H,  Akkurt S, Pündük Z, Küçükoğlu S. Elit profesyonel futbolcuların bazı fiziksel özelliklerinin sezon öncesi ve sonrası görünümü. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi 2: 4-9, 1998.

3- Akkurt S, Gür.H, Küçükoğlu S.  Günün farklı zaman diliminin supra-maksimal bisiklet egzersizindeki oksijen tüketimi üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 9: 2: 12-21, 1999.

4- Akova B, Gür H, Sürmen-Gür E, Küçükoğlu S. Vİtamin E ve estrodiol'ün egzersizle oluşturulan kas hasarı üzerine olan etkileri. Spor Hekimliği Dergisi, 35: 91-102, 2000.

5- Şeker Aygül Z, Akova B, Gür H. Futbolcularda stres ve stresle başaçıkma faktörlerinin sakatlanma ile ilişkisi. Spor Hekimliği Dergisi 36: 71-80, 2001.

6- Aygül Z, Ateş F, Korkmaz N, Toker F, Gür H. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü seçme sınavına katılan öğrencilerin sosyo-kültürel ve sporla ilgili özellikleri. Spor Araştırmaları Dergisi 5: 131-145, 2001.

7- Akova B, Gür H, Yeşilbursa D, Serdar OA. Elit futbolcularda ekokardiyografik özellikler: Aerobik ve anaerobic özelliklerle olan ilişkisi. Spor Hekimliği Dergisi, 36: 87-96, 2001.


ULUSAL DERGİLERDE YER ALAN DERLEMELER

1- Gür.H. Fiziksel aktivitenin kanserden korunma ve tedavisindeki rolü. Spor ve Tıp, 5: 47-51, 1997.

2- Gür.H. Futbolcuların kas kuvvet özellikleri, başarıdaki yeri ve önemi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5:1:10-18, 1998.

3- Akova B, Gür H. Ön çapraz bağ yaralanmaları cerrahi ve rehabilitasyon. Spor ve Tıp, 9: 9-10: 42-52, 2001.

4- Özyener F, Gür H. Kardiyorespiratuvar egzersiz testleri : Uygulama ve değerlendirme, neden, nasıl? 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı, 27-29 Ekim 2002, Antalya. Syf: 272-276.

5- Akova B, Gür H. Organ nakli ve egzersiz. Spor ve Tıp, 11: 2: 21-27, 2003.

 

ULUSLARARASI  INDEX’LERDE YER ALAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

1- Gür.H. Concentric and eccentric isokinetic measurements in knee muscles during the menstural cycle : A special reference to reciprocal moment ratios of knee muscles. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,78: 501-505 1997.

2- Gür.H, Akkurt S, Küçükoğlu S. Effects of time of day on reciprocal torque ratios during knee muscle contractions. Journal of  Rheumatology and Medical Rehabilitation, 8 (4): 302-305, 1997. 

3- Gür-Sürmen E, Öztürk E, Gür.H, Pündük Z, Tuncel P. Effect of vitamin E supplementation on post-exercise plasma lipid peroxidation and blood antioxidant status in smokers: with special reference to hemoconcentration effect. European Journal of Applied Physiology, 79: 472-478, 1999. PDF

4- Gür.H, Akova B, Küçükoğlu S. Continous versus separate isokinetic test protocol: the effect of estradiol on the reproducibility of concentric and eccentric isokinetic measurements in knee muscles. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 80 (9): 1024-1029, 1999.

5- Gür.H, Akova B, Pündük Z, Küçükoğlu S. Effects of  age on the reciprocal moment ratios during knee muscle contractions in soccer players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 9: 81-87, 1999.

6- Gür.H, Pündük Z, Akova B, Sürmen-Gür E. Maximal cardiorespiratory capacity in young sedentary male chronic smokers. Respiration 67:474, 2000.

7- Akova B, Sürmen-Gür E, Gür.H, Dirican M, Sarandöl E, Küçükoğlu S. exercise-induced oxidative stress and muscular performance in healthy women: role of vitamin E supplementation and endogenous estradiol. European Journal of Applied Physiology, 84 (1-2): 141-147, 2001. PDF

8- Gür H, Çakın N, Akova B, Okay E, Küçükoğlu S. Concentric versus combined concentric- eccentric isokinetic training: Effects on functional capacity and symptoms in patients with osteoarthrosis of the knee. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 83(3):308-16, 2002.

9- Şekir U, Özyener F, Gür H. Effects of time of day on the relationship between lactate and ventilatory thresholds. Journal of Sports Science and Medicine, 4 : 136-141, PDF 2002.http://www.jssm.org

10- Gür H, Gransberg L, vanDyke D, Knutsson E, Larsson L. Relatoinship between in vivo muscle force at different speeds of movement and myosin isoform expression in men and women. Eur J Appl Physiol, 88: 487-496, 2003.

11- Sürmen-Gür E, Erdinç A, Serdar Z, Gür H. Influence of acute exercise on oxidative stress in chronic smokers. Journal of Sports Science and Medicine, 2 (3): 98-105, PDF 2003.http://www.jssm.org

12- Gür H, Çakın N. Muscle mass, isokinetic torque and functional capacity in women with knee osteoarthritis Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, Baskıda, October 2003.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Görükle/BURSA
TEL:0(224)295 35 00
FAX:0(224)442 87 27

Bu sitedeki bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

© 2001- 2005 Designed by Faruk Ateş and Hakan GÜR.