Anasayfa ---> Personel --> Prof. Dr. Hakan GÜR
Personel

Prof. Dr. Hakan GÜR'ün Yayın  Listesi

ULUSAL  DERGİLERDE YER ALAN YAYINLAR
ULUSAL DERGİLERDE YER ALAN DERLEMELER
ULUSLARARASI  INDEX’LERDE YER ALAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR
KİTAP
ULUSLARARASI TEBLİĞLER
ULUSAL  TEBLİĞLER

DANIŞMANLIK YAPTIĞIM UZMANLIK TEZLERİ
DANIŞMANLIK YAPTIĞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ
FİZYOLOJİ  UZMANLIK  TEZİM
SPOR HEKİMLİĞİ DOKTORA TEZİM 
“JOURNAL OF AGEING AND PHYSICAL ACTIVITY”  İÇİN HAKEMLİK YAPTIĞIM ÇALIŞMALAR
“PATHOPHYSIOLGY” İÇİN HAKEMLİK YAPTIĞIM ÇALIŞMALAR
ULUSLARARASI DERGİLERDE YER ALAN SİTASYONLAR

 

ULUSAL  DERGİLERDE YER ALAN YAYINLAR

1- Kayserilioğlu A, Çavuşoğlu H, Gökhan N, Gür H, Akçığ Ş. Çeşitli spor branşlarında solunum parametrelerinin karşılaştırılması. İstanbul Tıp Fakültesi 9. Kurultayı Bildiriler Kitapçığı III, syf. 111-117, 1987.

2- Kamar A, Kayserilioğlu A, Gür H. Futbol, atletizm ve güreş yapan sporcuların gerçek ve tahmini reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması. İstanbul Tıp Fakültesi 9. Kurultayı Bildiriler Kitapçığı III, syf. 118-125, 1987. 

3- Gür H, Ergen E. Çeşitli spor branşlarında (atletizm, voleybol, hentbol, basketbol) spor sakatlıklarının genel görünümü. Spor Bilimleri Bülteni 1: 3-4: 51-58, Aralık 1990. 

4- Gür H, Williams C, Zanker C. Koşu tempo stratejisinin uzun mesafe koşusu başarısına etkisi. Spor Bilimleri Dergisi 2: 3: 11-26, Eylül 1991. 

5- Gür H. Değişik tip aktiviteler yapan sporcularda koşubandında yapılan maksimal ve submaksimal test sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuçların 5 km koşusunun başarısıyla olan ilişkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 3: 2: 30-46, Haziran 1992. 

6- Gür H. Histochemical and morphological effects of ageing on the fast- and slow- twitch skeletal muscles in the rat.  Journal of  Rheumatology and Medical Rehabilitation 4: 1: 32-36, 1993. 

7- Gür H, Özyener F, Özlük K, Tuncel P. Sedanter erkeklerde yorgunluğa kadar yapılan kısa süreli maksimal egzersizi takiben gözlenen metabolik değişiklikler-I. Spor Bilimleri Dergisi 6: 2: 15-26, 1994. 

8- Özyener F, Gür H, Özlük K.  Sedanter erkeklerde yorgunluğa kadar yapılan kısa süreli maksimal egzersizi takiben gözlenen hematolojik değişiklikler-II. Spor Bilimleri Dergisi 6: 2: 27-37, 1994. 

9- Akkurt S, Gür H, Akova B, Küçükoğlu S. Profesyonel futbolcuların oynadıkları pozisyonlara göre sezon öncesi fizyolojik özellikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 5: 3: 3-23, 1994. 

10- Gür H, Çelebi B, Akkurt S, Haşıl N, Küçükoğlu S. Kısa Süreli yaz spor okullarının 8-12 yaş erkek ve kız çocukların bazı fiziksel özellikleri üzerine olan etkileri. Spor Hekimliği Dergisi, 30: 13-23, 1995. 

11- Gür H, Larsson L. Atletlerde kas lifinin antrenman geçmişi ve cinsiyet farklılığı ile ilişkili kantitatif histokimyasal özellikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 6: 2: 3-27, 1995. 

12- Gür H, Larsson L. İskelet kasının antrenman geçmişi ile ilişkili kontraktil özelliğini belirlemede ağır zincir miyozin kompozisyonunun değeri. Spor Bilimleri Dergisi, 6: 1: 35-48, 1995. 

13- Gür H, Haşıl Nimet, Küçükoğlu S. Erkek çim kayakçıların bazı fizyolojik özellikleri ve performansla olan ilişkisi. Spor Hekimliği Dergisi 30: 95-112, 1995. 

14- Akkurt S, Gür H, Küçükoğlu S. Performans test sonuçlarının diurnal görünümü. Spor Hekimliği Dergisi  31: 93-105, 1996. 

15- Gür H, Akkurt S, Akova B, Küçükoğlu S. Solunumsal eşik temel alınıp yapılan 8 haftalık antrenmanın sedanter erkeklerde bazı fiziksel özellikler üzerine olan etkileri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2: 29-37, 1996. 

16- Pündük Z, Gür H, Sütbakan İ. Eskrimcilerde karşılaşmalar öncesi anksiyete ve başarı ile olan ilişkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2: 3: 12-17, 1996. 

17- Gür H, Akkurt S, Küçükoğlu S. Kuzey kayak başarısında eksentrik kas kuvvet özelliklerinin önemi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2: 3: 18-24, 1996. 

18- Pündük Z, Gür H, Akova B, Küçükoğlu S. Yarı maratona katılan bir grup sporcunun antrenman profili ve başarı ile olan ilişkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2: 3: 25-33, 1996. 

19- Gür H, Pündük Z, Gültekin O. İkizlerde kassal egzersizde oksijen maliyeti. Spor Hekimliği Dergisi 32: 83-91, 1997. 

20- Akkurt S, Gür H,  Akova B, Pündük Z, Küçükoğlu S. Amatör, profesyonel 1.lig A ve genç takım oyuncularının bazı fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi 2: 16-21, 1998. 

21- Akova B, Gür H,  Akkurt S, Pündük Z, Küçükoğlu S. Elit profesyonel futbolcuların bazı fiziksel özelliklerinin sezon öncesi ve sonrası görünümü. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi 2: 4-9, 1998. 

22- Akkurt S, Gür H, Küçükoğlu S.  Günün farklı zaman diliminin supra-maksimal bisiklet egzersizindeki oksijen tüketimi üzerine etkisi. Spor Bilimleri Dergisi, 9: 2: 12-21, 1999. 

23- Akova B, Gür H, Sürmen-Gür E, Küçükoğlu S. Vİtamin E ve estrodiol’ün egzersizle oluşturulan kas hasarı üzerine olan etkileri. Spor Hekimliği Dergisi, 35: 91-102, 2000.  

24- Şeker Aygül Z, Akova B, Gür H. Futbolcularda stres ve stresle başaçıkma faktörlerinin sakatlanma ile ilişkisi. Spor Hekimliği Dergisi 36: 71-80, 2001.

25- Aygül Z, Ateş F, Korkmaz N, Toker F, Gür H. Beden Eğitimi ve Spor Bölümü seçme sınavına katılan öğrencilerin sosyo-kültürel ve sporla ilgili özellikleri.  Spor Araştırmaları Dergisi 5: 131-145, 2001. 

26- Akova B, Gür H, Yeşilbursa D, Serdar OA.  Elit futbolcularda ekokardiyografik özellikler: Aerobik ve anaerobic özelliklerle olan ilişkisi. Spor Hekimliği Dergisi, 36: 87-96, 2001.

ULUSAL DERGİLERDE YER ALAN DERLEMELER

27- Gür H. Uzun mesafe koşucularının başarısının belirlenmesinde etkili olan fizyolojik parametreler. Spor Bilimleri Bülteni  1: 3-4: 10-15, Aralık 1990. 

28- Gür H, Ercan M. Spor bilimlerinde biofeedback'in önemi ve kullanımı. Spor Bilimleri Bülteni 2: 2: 38-44, Haziran 1991. 

29- Gür H, Larsson L. Yaşlı iskelet kasının histolojik ve morfolojik görünümü. Romatoloji ve Tıbbi  Rehabilitasyon Dergisi 3: 1: 77-85, Nisan 1992. 

30- Akkurt S, Gür H. Ağırlık çalışmaları sırasında oluşan yaralanmalar ve önlenmesi. Spor ve Tıp 3: 1: 30-34, 1995. 

31- Gür H. Yüksek yük ve uyaranlarla yapılan antrenmanlara iskelet kasının cevapsal uyumu. Spor Hekimliği Dergisi 30: 123-144, 1995. 

32- Gür H. İzokinetik dinamometrenin diagnostik kullanımı: Çeşitli diz yaralanmalarında elde edilen tork eğrilerinin analizi. 1. Klinik Spor Hekimliği Sempozyum Kitabı, 16-27, Ankara 1995. 

33- Gür H. Fiziksel aktivitenin kanserden korunma ve tedavisindeki rolü. Spor ve Tıp, 5: 47-51, 1997. 

34- Gür H. Futbolcuların kas kuvvet özellikleri, başarıdaki yeri ve önemi. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5:1:10-18, 1998. 

35- Akova B, Gür H. Ön çapraz bağ yaralanmaları cerrahi ve rehabilitasyon. Spor ve Tıp, 9: 9-10: 42-52, 2001. 

36- Özyener F, Gür H. Kardiyorespiratuvar egzersiz testleri : Uygulama ve değerlendirme, neden, nasıl? 7. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı, 27-29 Ekim 2002, Antalya. Syf: 272-276.

37- Akova B, Gür H. Organ nakli ve egzersiz. Spor ve Tıp, 11: 2: 21-27, 2003.


ULUSLARARASI  INDEX’LERDE YER ALAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR

38-
Larsson L, Skogsberg C, Gür H. Influence of the interval between removal and freezing of muscle samples on muscle fibre size with special reference to sample size and fibre type. Acta Physiologica Scandinavica 139: 451-458, 1990. 

39- Gür H, Larsson L. Regional differences in the influence of the interval between removal and freezing of muscle samples on muscle fibre size. Acta Physiologica Scandinavia 143: 445-446, 1991. 

40- Gür H, Küçükoğlu S, Sürmen E, Müftüoğlu A.  Effects of age, training background and duration of running on abnormal urinary findings after a half-marathon race. British Journal of Sports Medicine 28:1: 61-62, 1994. 

41- Gür H, Kalyon TA, Yağmur H, Gündüz Ş. Effects of age on the physical capacity of men with special reference to muscle strength and endurance. Turkish Journal of Medical Science 21: 173-194, 1994. 

42- Özyener F, Gür H, Özlük K. Fibrinolytic changes following a brief exhaustive maximal exercise in sedentary males. Turkish Journal of Medical  Science 26: 21-26, 1996. 

43- Gür H, Küçükoğlu S. Age and gender effects on reciprocal moment ratios in knee muscle contractions. Journal of Ageing and Physical Activity, 4: 279-285, 1996. 

44- Gür H. Concentric and eccentric isokinetic measurements in knee muscles during the menstural cycle : A special reference to reciprocal moment ratios of knee muscles. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,78: 501-505 1997. 

45- Gür H, Akkurt S, Küçükoğlu S. Effects of time of day on reciprocal torque ratios during knee muscle contractions. Journal of  Rheumatology and Medical Rehabilitation, 8 (4): 302-305, 1997.  

46- Gür-Sürmen E, Öztürk E, Gür H, Pündük Z, Tuncel P. Effect of vitamin E supplementation on post-exercise plasma lipid peroxidation and blood antioxidant status in smokers: with special reference to hemoconcentration effect. European Journal of Applied Physiology, 79: 472-478, 1999. 

47- Gür H, Akova B, Küçükoğlu S. Continous versus separate isokinetic test protocol: the effect of estradiol on the reproducibility of concentric and eccentric isokinetic measurements in knee muscles. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 80 (9): 1024-1029, 1999. 

48- Gür H, Akova B, Pündük Z, Küçükoğlu S. Effects of  age on the reciprocal moment ratios during knee muscle contractions in soccer players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 9: 81-87, 1999. 

49- Gür H, Pündük Z, Akova B, Sürmen-Gür E. Maximal cardiorespiratory capacity in young sedentary male chronic smokers. Respiration 67:474, 2000. 

50- Akova B, Sürmen-Gür E, Gür H, Dirican M, Sarandöl E, Küçükoğlu S. exercise-induced oxidative stress and muscular performance in healthy women: role of vitamin E supplementation and endogenous estradiol. European Journal of Applied Physiology, 84 (1-2): 141-147, 2001. 

51- Gür H, Çakın N, Akova B, Okay E, Küçükoğlu S. Concentric versus combined concentric- eccentric isokinetic training: Effects on functional capacity and symptoms in patients with osteoarthrosis of the knee.  Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 83(3):308-16, 2002. 

52- Şekir U, Özyener F, Gür H. Effects of time of day on the relationship between lactate and ventilatory thresholds. Journal of  Sports Science and Medicine, 4 : 136-141, 2002. http://www.jssm.org

53- Gür H, Gransberg L, vanDyke D, Knutsson E, Larsson L. Relatinship between in vivo muscle force at different speeds of movement and myosin isoform expression in men and women. Eur J Appl Physiol, 88: 487-496, 2003.

54- Sürmen-Gür E, Erdinç A, Serdar Z, Gür H. Influence of acute exercise on oxidative stress in chronic smokers. Journal of Sports Science and Medicine, 2 (3): 98-105, 2003.http://www.jssm.org

55-
Gür H,
Çakın N. Muscle mass, isokinetic torque and functional capacity in women with knee osteoarthritis Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 84 (10), 1534-1541, 2003. 

KİTAP

1- Gür H, Küçükoğlu S. Yaşlılık ve Fiziksel Aktivite: Yaşlılar için egzersiz programları. 1-92, Türk Roche Comp., İstanbul 1993. 

2- Gür H. Yaşlılar ve fiziksel aktivite. Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (Ed.M. Beyazova, Y. Gökçe- Kutsal). Güneş Kitabevi, Ankara, 2000, syf. 2564-2581.

KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ


1- Gür H, Özyener F. Verilerin bütünleştirmesi ve yorumu. In: Egzersiz testleri ve yorumu. Ed:Christopher B. Cooper and Thomas W. Storer (Çeviri Editörleri: A. Kayserioğlu ve H Çavuşoğlu).Yüce Yayın, İstanbul, 2003, syf. 149-180.

ULUSLARARASI TEBLİĞLER

1- Gür H, Küçükoğlu S, Sürmen E. Renal response to Half-marathon race with special reference to hematuria and proteinuria. Integrativ Biology of Exercise, Clorado Springs, Colorado, September 23-26, The Physiologist, pp. 174, 1992 (34 No.’lu yayın).

2-  Küçükoğlu S, Yavuz F, Gür H and Akkurt S. Efficacy of  isotonic and isokinetic exercise in patients with knee osteoarthritis. Seventh World Congrees of the International Rehabilitation Medicine, IRMA, Washington, April 9-16, pp. A112, 1994. 

3- Gür H, Akkurt S, Erdoğan E, Küçükoğlu S. Variations in performance during the menstural cycle: special reference to concentric and eccentric muscle strength. Medicine and Science in Sports and Exercise  Suppl. Vol. 26, No.5, pp. S181, May 1994 (38 No’lu yayın). 

4- Küçükoğlu S, Gür H, Akkurt S, Haşıl N. Physical characteristics of male grass skiers and their relationships to performance. Medicine and Science in Sports and Exercise  Suppl. Vol. 26, No.5, pp. S182, May 1994 (13 No.’lu yayın). 

5- Gür H, Akkurt S, Küçükoğlu S. Effects of circadian rhythm on oxygen debt, oxygen deficit and concentric-eccentric peak torque ratio of knee extensor muscle groups in males. First Congress of The European Association of Sports Medicine, November 18-20, 1995 Brussels - Belgium, Abstract Book, pp.25 (14 ve 22 No’lu yayınlar). 

6- Küçükoğlu S, Gür H, Akkurt S, Akova B. Effects of 8 weeks ventilatory thresholds training on anaerobic and aerobic characteristics of sedentary males. First Congress of The European Association of Sports Medicine, November 18-20, 1995 Brussels - Belgium, Abstract Book, pp.30 (15 No’lu yayın). 

7- Yu F, Degens H, Li X, Gür H, Larsson L. Effects of age and gender on contractility at the whole muscle and single fibre level in the rat soleus and extensor digitorum longus muscles. Biophysical Journal, Abstrac Book, Forty-first annual meeting, March 2-6, 1997 New Orleans, Louisiana, Th-Pos200. 

8- Çakın N, Küçükoğlu S, Gür H, Okay E, Akova B. Concentric versus combined concentric-eccentric isokinetic training and detraining: Effects on functional capacity and symptoms in patients with osteoarthrossis of the knee.  XIXth  ILAR congress of rheumatology, Singapore 8th-13th June 1997, p. 40 (45 No’lu yayın). 

9- Gür H, Akova B, Gür-Sürmen E, Öztürk E. Effects of vitamin E and estrogen post exercise blood antioxidant status and muscular performance in sedentary women. III International Congress of Pathophysiology. Lahti, Finland, 28 June-3 July, 1998 (44 No’lu yayın). 

10- Akova B, Gür H, Pündük Z, Küçükoğlu S. Effects of age on the reciprocal peak torque ratios during knee muscle contractions in elite soccer players. XI. Balkan Congress of Sports Medicine, 26-30 April 1999, Antalya, p. 30 (42 No’lu yayın). 

11- Gür H, Gür ES, Öztürk E, Pündük Z. Effects of vitamin E supplementation on post-execise plasma lipid peroxidation and blood antioxidant status in smokers: with special reference to hemoconcentration effect.  XI.Balkan Congress of Sports Medicine, 26-30 April 1999, Antalya, p. 33 (40 No’lu yayın). 

12-  Akova B, Aygül ZŞ, Gür H, Ateş F, Küçükoğlu S.  Depression and anxiety in injured athletes. XI. Balkan Congress of Sports Medicine, 26-30 April 1999, Antalya, p. 50. 

13- Gür H,  Pündük Z, Küçükoğlu S. Effects of time period of day on metabolic cost of maximal exercise performed on + and – slopes.  Medicine Science Sports Exercise (Suppl), 31 (5), p. 107, 1999. 

14- Küçükoğlu S. Gür H, Pündük Z, Toker F. Sprint performance: the effects of block start knee angle and multi-joint isokinetic strength. Medicine Science Sports Exercise (Suppl), 31 (5), p. 105, 1999. 

15- Gür H, Larsson L. Correlation between muscle fibre type proportions and peak torque in elite runners. Med Sci Sports Exerc 32:5: 284 (suppl.) 2000.  

16- VanDyke D, Gür H, Larsson L. Myofibrillar isoform expression and metabolic properties of single muscle cells of different class runners.  J Aging Physic Activ 8: 276, 2000. 

17- Şekir U, Gür H, Pündük  Z, Akova B, Küçükoğlu S. Lactate and ventilatory thresholds, time of day. 6th  Sports Sciences Congress, November 3-5, 2000, Ankara, Abstracts Book, p.256-257. 

18- Pündük Z, Gür H, Gültekin O. Muscle strength characteristics in twins. 6th  Sports Sciences Congress, November 3-5, 2000, Ankara, Abstracts Book, p.258. 

19- Sekir U, Gür H, Pündük Z, Akova B, Küçükoğlu S. Effects of time of day on the correlation between lactate and  ventilatory thresholds.  6 th Annual Congress of the European College of Sport Science, 24-28 July 2001, Cologne-Germany, Book of Abstracts, p. 681.  

20- Akova B, Gür H, Yeşilbursa D, Serdar A, Küçükoğlu S. Effects of age and playing position on the echocardiographic findings in elite soccer players. 6 th Annual Congress of the European College of Sport Science, 24-28 July 2001 Cologne-Germany, Book of Abstracts, p. 555.  

21- Gür H, Çakın N, Akova B, Küçükoğlu S. The relationship of functional capacity, pain and isokinetic torque in  women with knee osteoarthrosis. 6 th Annual Congress of the European College of Sport Science, 24-28 July 2001 Cologne-Germany, Book of Abstracts, p. 236. 

22- Gür H, Pündük Z, Özyener F. The effect of chronic smoking on pulmonary oxygen uptake kinetics during cycling exercise. 7th Annual Congress of The European College of Sport Science, Athens, Greece, 24-28 July, 2002. Proocedings Book 2, 251.

23- Gür H, Şekir U, Akova B, Küçükoğlu S. A multi-station proprioceptive exercise program in patients with bilateral knee osteoarthrosis: functional capacity, pain and sensoriomotor function. 8th Anual Congress European College of Sports Science, July 9-12, 2003, Salzburg-Austria. Book of Abstract. 404.

24- Akova B, Gür H, Şekir U. Sensoriomotor control n ACL reconstructed knee: one year follow-up. 8th Anual Congress European College of Sports Science, July 9-12, 2003, Salzburg-Austria. Book of Abstract. 404-405.

25- Sürmen-Gür E, Gür H, Erdinç A, Serdar Z. Influence of acute exercise on oxidative stress in chronic smokers. 8th Anual Congress European College of Sports Science, July 9-12, 2003, Salzburg-Austria. Book of Abstract. 89.


ULUSAL  TEBLİĞLER

1- Kayserilioğlu A, Çavuşoğlu H, Gür H, Eliçevik M. İstanbul'lu yüzücülerin bazı parametrelerinin değerlendirilmesi. XIII. Ulusal Türk Fizyolojik Bilimler Kongresi, 22-25 Eylül, İstanbul, syf.17, 1987. 

2- Kamar A, Kayserilioğlu A, Gür H. Futbol, atletizm ve güreş yapan sporcuların gerçek ve tahmini reaksiyon zamanlarının karşılaştırılması. XIII. Ulusal Türk Fizyolojik Bilimler Kongresi Kitapçığı, syf.33, 22-25 Eylül 1987, İstanbul (2 No.’lu yayın).    

3- Kayserilioğlu A, Gür H, Çavuşoğlu H, Nuran N, Eliçevik M. Bir grup atlet, serbest güreşçi, yüzücü, futbolcu ve tenisçide solunum parametrelerinin  karşılaştırılması. II. Milli Spor Hekimliği Kongresi Kitapçığı, syf.21, 2-3 Eylül 1988, İzmir (1 No.’lu yayın). 

4-  Kayserilioğlu A, Gür H, Çavuşoğlu H, Eliçevik M. Çeşitli spor branşlarındaki sporcularda kan parametrelerinin karşılaştırılması. II. Milli Spor Hekimliği Kongresi Kitapçığı, syf.22, 2-3 Eylül 1988, İzmir. 

5- Ergen E, Gür H, Gür A. Atletlerde spor sakatlıklarının genel görünümü. II. Milli Spor Hekimliği Kongresi, syf. 7, 2-3 Eylül 1988, İzmir (3 No.lu yayın). 

6- Gür H, Ergen E, Gür A. Salon sporlarında (basketbol, voleybol, hentbol) spor sakatlıklarının genel görünümü. II. Milli Spor Hekimliği Kongresi, syf.8, 2-3 Eylül 1988, İzmir (3 No.lu yayın). 

7- Kalyon TA, Gür H, Yağmur H, Açıksöz E, Bilgiç F. Sportif performansın ölçülmesinde izokinetik sistemlerin değeri. XIII. Ulusal Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kongresi Kitapçığı, syf. 44, 27 Ekim-2 Kasım 1991, Nevşehir. 

8- Gür H,  Küçükoğlu S, Sürmen E, Akkurt S, Müftüoğlu A. Yarı maratonu takiben alınan idrardaki değişiklikler: Hematüri ve Proteinüri. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, syf. 1, 20-22 Kasım 1992, Ankara (34 No.’lu yayın ve 1 No.’lu Uluslarası Tebliğ). 

9- Gür H, Larsson L. Elit kısa, orta ve uzun mesafe atletlerinde iskelet kasının histokimyasal görünümü (SDH, Ca-ATPaz enzim aktivitesi, kapilerite) ve kas kuvvetiyle olan ilişkisi. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, syf. 29, 20-22 Kasım 1992, Ankara (11 ve 12 No.’lu yayınlar, 15 ve 16 No’lu Uluslararası tebliğler). 

10- Gür H, Larsson L. Elit kısa, orta ve uzun mesafe koşucularında iskelet kasının histolojik görünümü ve kas kuvveti. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, syf. 35, 20-22 Kasım 1992, Ankara (11 ve 12 No.’lu yayınlar, 15 ve 16 No’lu Uluslararası tebliğler). 

11- Küçükoğlu S, Gür H, Aydın T, Sedef M. Tuberositas tibia avulsiyon kırığı cerrahi ve rehabilitasyon sonuçları. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi,syf. 68, 20-22 Kasım 1992, Ankara. 

12- Küçükoğlu S, Gür H, Haşıl N,  Çelebi B, Akkurt S, Kanbir MO, Özyener F, Cesur A, Taşkın T. 8-15 yaş gurubu erkek ve kız çocuklarının fiziksel kapasitelerinin AAHPERD YFT testi ile değerlendirilmesi. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, syf. 172, 20-22 Kasım 1992, Ankara. 

13- Gür H, Küçükoğlu S, Haşıl N, Cesur A. Kısa, orta ve uzun mesafe atletlerinin diz ekstansör -fleksör kaslarının Cybex 6000 ile ölçülen konsantrik ve ekzantrik kuvvet ve iş kapasitelerinin karşılaştırması. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, syf. 173, 20-22 Kasım 1992, Ankara. 

14- Gür H, Haşıl N, Küçükoğlu S. Çim kayağının başarısı üzerine etkili olan faktörler. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, syf. 277, 20-22 Kasım 1992, Ankara (13 No.’lu yayın ve 4 No.’lu Uluslararası Tebliğ). 

15- Küçükoğlu S, Gür H, Bilal Ç, Haşıl N, Cesur A, Taşkın T. Yaz spor okullarının 7-15 yaş gurubu çocuklarda fiziksel gelişimi üzerine etkileri. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, syf. 282, 20-22 Kasım 1992, Ankara (10 No.’lu yayın). 

16- Küçükoğlu S, Gür H, Haşıl N. Bacak kuvvet ve dayanıklılığının ölçümünde kullanılan indirekt testlerin geçerliliğinin Cybex 6000 ile değerlendirilmesi. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, syf. 289, 20-22 Kasım 1992, Ankara. 

17- Gür H,  Kalyon TA, Yağmur H, Gündüz Ş. Yaşın 21-35 yaş erkeklerde fiziksel kapasite üzerine olan etkileri: Özellikle kas kuvveti ve dayanıklılığı açısından değerlendirilmesi. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi, syf. 290, 20-22 Kasım 1992, Ankara (35 No.’lu yayın). 

18- Akkurt S, Gür H, Küçükoğlu S. Yaşın 21-69 yaş sedanter kadınlarda diz ekstansör - fleksör kas kuvvetleri üzerine etkisi. IV. Milli Spor Hekimliği Kongresi, syf. 5, 17-19 Eylül 1993, İzmir. 

19- Gür H, Akkurt S, Küçükoğlu S. 5-10 km kayaklı koşunun başarısını belirleyen faktörler. IV. Milli Spor Hekimliği Kongresi, syf. 35, 17-19 Eylül 1993, İzmir (17 No’lu yayın). 

20- Gür H, Akkurt S, Erdoğan E, Küçükoğlu S. Menstural siklusun 24-35 yaş kadınlarda fiziksel kapasite üzerine olan etkileri. IV. Milli Spor Hekimliği Kongresi, syf. 36, 17-19 Eylül 1993, İzmir (3 No.’lu Uluslararası Tebliğ ve 38 No’lu yayın). 

21- Özyener F, Gür H, Tuncel P, Özlük K. Maksimal egzersizde kan gazları ile ilgili değişiklikler. 19. Ulusal Fizyoloji Kongresi, syf. 83, 9-13 Kasım 1993, Antalya (7 No.’lu yayın). 

22- Özyener F, Gür H, Akkurt S, Özlük K. Maksimal egzersizde hematolojik değişiklikler. 19. Ulusal Fizyoloji Kongresi, syf. 71, 9-13 Kasım 1993, Antalya (8 No.’lu yayın). 

23- Gür H, Akova B, Gedikoğlu Ö, Akkurt S, Küçükoğlu S. İzokinetik kuvvet eğrisinin dizdeki patolojilerle olan ilişkisi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, syf. 3, 20-22 Ekim 1994, Ankara. 

24- Gür H, Akova B, Akkurt S, Pündük Z, Küçükoğlu S. Yarı maratona katılan bir grup sporcunun antrenman profili ve başarı ile olan ilişkisi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, syf. 30, 20-22 Ekim 1994, Ankara (18 No’lu yayın). 

25- Gür H, Akkurt S, Akova B, Küçükoğlu S. Elit serbest ve grekoromen güreşçilerin dirsek ve diz kas kuvvetlerinin karşılaştırılması. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, syf. 77, 20-22 Ekim 1994, Ankara. 

26- Gür H, Akça C, Çankaya C, Cesur A, Demirci U. Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası'nda sıkletlerinde ilk dörde giren güreşçilerin antropometrik özellikleri ve bunların uyguladıkları tekniklerle olan ilişkisi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, syf. 78, 20-22 Ekim 1994, Ankara. 

27- Çankaya C, Gür H, Akça C, Cesur A, Demirci U, Özdemir E. Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası'nın analizi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, syf. 79, 20-22 Ekim 1994, Ankara. 

28- Pündük Z, Sütbakan İ, Gür H. Türkiye Eskrim Şampiyonası'na katılan sporcuların karşılaşmalar öncesi anksiyete düzeyleri ve başarıyla olan ilişkisi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, syf. 116, 20-22 Ekim 1994, Ankara (16 No’lu yayın). 

29- Pündük Z, Sütbakan İ, Gür H. Türkiye Skeet-Trap Şampiyonası'na katılan sporcuların yarışmalar öncesi anksiyete düzeyleri ve başarı ile olan ilişkisi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, syf. 117, 20-22 Ekim 1994, Ankara. 

30- Akkurt S, Gür H, Akkova B, Küçükoğlu S. Profesyonel futbolcuların sezon öncesi fizyolojik özelliklerinin oynadıkları pozisyonlara göre değerlendirilmesi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, syf. 47, 20-22 Ekim 1994, Ankara (9 No.’lu yayın). 

31- Gür H,  Akkurt S, Akova B, Küçükoğlu S.Yaş ve cinsiyetin konsantrik, ekzentrik ve izometrik kas kuvveti üzerine olan etkisi. 20. Ulusal Fizyoloji Kongresi, syf. 23, 25-29 Ekim 1994, İzmir (37 No’lu yayın). 

32- Gür H, Larsson L. Elit kısa, orta ve uzun mesafe atletlerinin vastus lateralis kaslarındaki ağır zincir miyozin kompozisyonu. 20. Ulusal Fizyoloji Kongresi, syf. 24, 25-29 Ekim 1994, İzmir (12 No.’lu yayın, 15 ve 16 No’lu Uluslararası tebliğler). 

33-  Özyener F, Gür H, Özlük K. Sedanter erkeklerde maksimal bir egzersizi takiben görülen fibrinolitik değişiklikler. 20 Ulusal Fizyoloji Kongresi, syf. 5, 25-29 Ekim 1994, İzmir (36 No.’lu yayın). 

34- Akova B, Gür H, Pündük Z, Akkurt S, Küçükoğlu S. Profesyonel 1. Futbol ligi A ve genç takım oyuncularının diz fleksor-ekstansor kaslarının konsantrik/eksantrik kas kuvvet özelliklerinin karşılaştırılması. V. Milli Spor Hekimliği Kongresi 22-24 Ekim 1995, İzmir, Bildiri Özetleri Kitapçığı, syf. 32 (20 No.’lu yayın). 

35- Gür H. İskelet kas lifinin antrenman geçmişi ve cinsiyet farklılığı ile ilişkili kontraktil ve metabolik özellikleri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongresi, 24-28 Eylül 1995, Ankara, Bildiri Özetleri Kitapçığı, syf. 25 (11 No.’lu yayın).  

36- Akkurt S, Gür H, Akova B, Küçükoğlu S. Sirkadiyan ritmin oksijen borçlanması ve açığı üzerine olan etksi. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongresi, 24-28 Eylül 1995, Ankara, Bildiri Özetleri Kitapçığı, syf. 48 (5 No.’lu Uluslararası Tebliğ ve 22 No.’lu yayın). 

37- Gür H, Akkurt S, Akova B, Küçükoğlu S. 8 haftalık solunumsal eşik antrenmanının sedanter erkeklerde aerobik ve anaerobik özellikler üzerine olan etkileri. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 21. Ulusal Kongresi, 24-28 Eylül 1995, Ankara, Bildiri Özetleri Kitapçığı, syf. 111 (6 No.’lu Uluslararası Tebliğ ve 15 No.’lu yayın). 

38- Akkurt S, Akova B, Pündük Z, Gür H, Küçükoğlu S. Amatör, profesyonel 1.lig A ve genç takım oyuncularının bazı fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması. I. Futbol ve Bilim Kongresi, 30 Mayıs- 1 Haziran, İzmir, Özet Kitapçığı syf. 10, 1996 (20 No.’lu yayın). 

39-  Akova B, Gür H,  Akkurt S, Pündük Z, Küçükoğlu S. Elit profesyonel futbolcuların bazı fiziksel özelliklerinin sezon öncesi ve sonrası görünümü. I. Futbol ve Bilim Kongresi, 30 Mayıs- 1 Haziran, İzmir, Özet Kitapçığı syf. 11, 1996 (21 No.’lu yayın). 

40- Gür H, Akkurt S. Resiprokal kas kuvvet oranlarının diurnal görünümü. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, 8-12 Eylül 1996, Bursa, Bildiri Özetleri Kitapçığı, syf. 96 (39 No.’lu yayın). 

41- Pündük Z, Gür H, Gültekin O. İkizlerde kassal egzersizde O2 maliyeti. Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 22. Ulusal Kongresi, 8-12 Eylül 1996, Bursa, Bildiri Özetleri Kitapçığı, syf. 124 (19 No.’lu yayın).  

42- Turan B, Akova B, Gür H, Küçükoğlu S. Paraplejik hastalarda Kol ergometrisi ile yapılan aerobik egzersizin kol kas kuvvet özellikleri üzerine olan etkisi. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 15-18 Mayıs 1997 Ankara, syf. 50. 

43- Çakın N, Küçükoğlu S, Gür H, Okay E, Akova B. Konsantrik ve konsantrik-eksantrik kombine izokinetik egzersiz programlarının diz osteoartrozlu hastaların fonksiyonel kapasite ve ağrı şikayetleri üzerine olan etkileri. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 15-18 Mayıs 1997 Ankara, syf. 63 (8 No.’lu Uluslararası Tebliğ, 45 No’lu Uluslararası yayın). 

44- Akova B, Gür H, Küçükoğlu S. Ostrojenin egzersizle oluşturulan kas hasarı ve performansa etkisi. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 15-18 Mayıs 1997 Ankara, syf. 154 (23 No’lu Ulusal yayın). 

45- Aygül ZŞ, Korkmaz NH, Ateş F, Toker F, Gür H. 1997-98 Eğitim yılında Beden Eğitimi ve Spor Bölümü seçme sınavlarına giren öğrencilerin sosyal, kültürel, ailesel ve sporla ilgili özellikleri. 5. Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Ankara, syf 150. 

46- Akova B, Yeşilbursa D, Gür H, Serdar A, Küçükoğlu S. Elit profesyonel futbolcularda ekokardiografik değişiklikler. 5. Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Ankara, syf 171, 1998. 

47- Pündük Z, Gür H. Sigara içen erkeklerde göreceli artan maksimal egzersize kalp-solunum sistemi yanıtı. 5. Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Ankara, syf 170, 1998. 

48- Akova B, Gür H, Sürmen-Gür E, Öztürk E, Küçükoğlu S. Sedanter kadınlarda E vitamini ve ostrojenin kas performansı ve egzersiz sonrası oluşan antioksidan duruma olan etkisi. 5. Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Ankara, syf 201, 1998 (9 No’lu uluslarası tebliğ, 44 No’lu Uluslararası yayın). 

49- Pündük Z, Gür H. Pozitif ve negatif eğimde yapılan maksimal egzersiz sırasında oluşan metabolik değişikliklerin diürnal görünümü. 5. Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Ankara, syf 204, 1998. 

50- Aygül ZŞ, Ateş F, Korkmaz NH, Toker F, Gür H. 1997-98 Eğitim yılında Beden Eğitimi ve Spor Bölümü seçme sınavlarına giren öğrencilerin kaygı düzeyleri ve başarıya olan etkisi. 5. Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Ankara, syf 150, 1998. 

51- Gür H, Pündük Z, Toker F, Küçükoğlu S. Sprint başarısı: Multi-eklem izokinetik kas kuvveti ve takoz çıkış diz açısının etkileri. 5. Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Ankara, syf 212, 1998. 

52- Ateş F, Gür H, Pündük Z, Akova B, Küçükoğlu S. Interval Wingate Test: İzokinetik diz kas kuvvet özellikleri olan ilişkisi. 5. Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Ankara, syf 238, 1998. 

53- Akova B, Yeşilbursa D, Gür H, Serdar A, Küçükoğlu S. Elit futbolcuların ekokardiyografik özelliklerinin yaş ve oynadıkları pozisyonlara göre görünümü. II. Futbol ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim, İzmir, syf. 1, 2000. 

54- Akova B, Yeşilbursa D, Gür H, Serdar A, Küçükoğlu S. Sezon öncesi dönemde elit futbolcuların aerobik ve anaerobik özelliklerinin ekokardiyografik bulgularla olan ilişkisi. II. Futbol ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim, İzmir, syf. 22, 2000. 

55- Akova B, Yeşilbursa D, Gür H, Serdar A, Küçükoğlu S. Elit futbolcularda bazı ekokardiyografik özelliklerin birbirini takip eden iki sezondaki görünümü. II. Futbol ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim, İzmir, syf. 2, 2000. 

56- Akova B, Gür H, Yeşilbursa D, Serdar A, Küçükoğlu S. . Elit futbolcularda yaş ve oynadıkları pozisyonunun ekokardiografik bulgular üzerine etkisi. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 25-27 Mayıs, İstanbul, syf. 39, 2001. 

57- Gür H, Çakın N, Akova B, Küçükoğlu S. Diz osteoartrozlu kadınlarda fonksiyonel kapasite ile izokinetik tork değerleri ve ağrı arasındaki ilişkiler. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 25-27 Mayıs, İstanbul, syf. 51, 2001. 

58- Aygül ZŞ, Akova B, Gür H, Küçükoğlu S. Yaralanmış futbolcuların son 6 aylık dönem için stres faktörleri ve başa çıkma tarzları. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 25-27 Mayıs, İstanbul, syf. 69, 2001. 

59- Şekir U, Aygül ZŞ, Akova B, Gür H, Küçükoğlu S. Yaralanmış sporcuda kaygı ve depresyon: Rehabilitasyonun etkisi. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 25-27 Mayıs, İstanbul, syf. 70, 2001. 

60- Şekir U, Akova B, Gür H. Ön çapraz bağ (ÖÇB) tamirini takiben diz propriyosepsiyonu ve dengenin gelişimi. 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 21-26 Ekim 2002, Antalya. Özet Kitabı, syf. 37. 

61- Akova B, Gür H, Şekir U, Müezzinoğlu S. Ön çapraz bağ (ÖÇB) tamirini takiben uygulanan rehabilitasyon programının uygulama sıklığının erkendönemdeki bazı izlem parametreler üzerine olan etkisi. 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 21-26 Ekim 2002, Antalya. Özet Kitabı, syf. 37 

62- Akova B, Aygül ZŞ, Gür H. Ön çapraz bağ (ÖÇB) tamirini takiben hastaların kaygı ve depresyon düzeylerinin görünümü. 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 21-26 Ekim 2002, Antalya. Özet Kitabı, syf. 37 

63- Akova B, Gür H, Şekir U, Müezinoğlu S. Ön çapraz bağ (ÖÇB) tamirini takiben fonksiyonel kapasite: diz fleksör ve ekstansör kasların pik tork kuvvetleri ile olan ilişkisi. 6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 21-26 Ekim 2002, Antalya. Özet Kitabı, syf. 37

DANIŞMANLIK YAPTIĞIM UZMANLIK TEZLERİ

1- Fadıl Özyener. Maksimal egzersizin fibrinolitik aktivite ve kan hücreleri üzerine etkisi. Fizyoloji Uzmanlık Tezi, Uludağ Ünv. Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD., 1994 (8 ve 35 No.’lu yayınlar). 

2- Soner Akkurt. Aerobik kapasite, solunumsal eşik, egzersiz sonrası artmış oksijen kullanımı ve oksijen açığının diürnal özellikleri. Spor Hekimliği Uzmanlık Tezi, Uludağ Ünv. Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği BD., 1995 (14 ve 22 No.’lu yayınlar). 

3- Bedrettin Akova. E vitamini ve estradiol’ün kas performansı, antioksidan savunma ve egzersize bağlı olarak gelişen kas hasarı ile lipit peroksidasyonu üzerine etkileri. Spor Hekimliği Uzmanlık Tezi, Uludağ Ünv. Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği BD., 1998 (9 No.’lu Uluslararası ve 48 No’lu Ulusal tebliğler). 

4- Ufuk Şekir. Bilateral diz osteoartrozlu yaşlılarda 6 haftalık propriosepsiyon egzersiz programının fonksiyonel kapasite, ağrı ve sensorimotor aktivasyon üzerine etkisi. Spor Hekimliği Uzmaklık Tezi, Uludağ Ünv. Tıp Fakültesi, Spor Hekimliği BD., 2002.

DANIŞMANLIK YAPTIĞIM YÜKSEK LİSANS TEZİ 

1- Pündük Z. Pozitif ve negatif eğimde yapılan maksimal bir egzersiz sırasında ve takiben oksijen tüketiminin diürnal görünümü. Yüksek Lisans Tezi. Uludağ Ünv. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, 1997 (49 No’lu Ulusal Tebliğ). 

FİZYOLOJİ  UZMANLIK  TEZİM

Hakan Gür.   Uzun mesafe koşu tempo stratejilerinin fizyolojik parametrelerle değerlendirilmesi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji ABD., İstanbul, 1989 (4 No.’lu yayın). 

SPOR HEKİMLİĞİ DOKTORA TEZİM 

Hakan Gür. Kısa mesafe koşu başarısı üzerine eklem kuvvet özellikleri ve takoz oturma pozisyonun etkileri. Uludağ Ünv., Sağlık Bilimleri Enstitüsü, FTR ABD., Spor Hekimliği BD., Bursa, 1998 (14 No’lu Uluslararası ve 51 No’lu Ulusal Tebliğ).

ULUSLARARASI DERGİLERDE YER ALAN SİTASYONLAR:

Larsson L, Skogsberg C, Gür H. Influence of the interval between removal and freezing of muscle samples on muscle fibre size with special reference to sample size and fibre type. Acta Physiologica Scandinavica 139: 451-458, 1990.

1- Wadström C, Larsson L, Knutsson E and Edström L. The effect of excessive weight loss on skeletal muscle in man. Eur J Surg 157: 347-354, 1991. 

2- Gür H, Larsson L. Regional differences in the influence of the interval between removal and freezing of muscle samples on muscle fibre size. Acta Physiol Scand, 143, 445-446, 1991.

3- McCutcheon LJ, Byrd SK, Hodgson DR. Ultrastructural-changes in skeletal- Muscle after fatiguing exercise. J Appl Physiol 72: 1111-1117, 1992.

4- Karlström K, Essen-Gustavsson B, Hoppeler H, Straub R, Weishaupt M. Capillary supply and fibre area in locomotor muscles of horse and steer- A comparison between histochemistry and electron microscopy. Acta Anat 145: 395-399, 1992.

5- Sewell DA, Harris RC, Marlin DC. Skeletal muscle characteristics in 2 year-old race-trained thoroughbred horses. Comp Biochem Physiol  A 108: 87-96, 1994.

6- Roy RR, Pierotti DJ, Edgerton VR. Skeletal – muscle fiber cross-sectional area  - effects of freezing procedures. Acta Anatomica 115: 131-135, 1996.

7- Kent Braun JA, Ng AV, Castro M, Weiner MW, Gelinas D, Dudley GA, Miller RG. Strength, skeletal muscle composition, and enzyme activity in multiple sclerosis. J Appl Physiol 83: 1998-2004, 1997.

8- Castro MJ, Apple DF, Staron RS, Campos GER, Dudley GA. Influence of complete spinal cord injury on skeletal muscle within 6 mo of injury. J Appl Physiol 86 (1) 350-358, 1999.

9- Degens H, Soop M, Hook P, et al. Post-operative effects on insulin resistance and spesific tension of single human skeletal muscle fibres Clin Sci 97 (4) 449-455 OCT 1999.

10- Torella JR, Whithorme JM, Casas M, et al. Capillarity, fibre types and fibre morphometry in different sampling sites across and along the tibialis anterior muscle of the rat. Ceels Tissues Organs 167 (2-3) 153-162, 2000.

11- Gregory CM, Vandenborne K, Dudley GA. Metabolic enzymes and phenotypic expression among human locomotor muscles. Muscle Nerve 24: (3) 387-393, 2001

12- Levine S, Gregory C, Nguyen T, Shrager J, Kaiser L, Rubinstein N, Dudley G.  Bioenergetic adaptation of individual human diaphragmatic myofibers to severe COPD.     J APPL PHYSIOL 92 (3): 1205-1213 MAR 2002

Gür H, Larsson L. Regional differences in the influence of the interval between removal and freezing of muscle samples on muscle fibre size. Acta Physiologica Scandinavia 143: 445-446, 1991.

13- Roy RR, Pierotti DJ, Edgerton VR. Skeletal – muscle fiber cross-sectional area  - effects of freezing procedures. Acta Anatomica 115: 131-135, 1996.

14- Anon. Skeletal muscle dysfunction in chronic obstructive pulmonary disease- A statement of the American Thoracic Sciety and European Respiratory Society. Am J Resp Crit Care 159 (4) S1-S40 Suppl. S APR 1999.

15- Maestu LP, Valdazo M.  Assessment of peripheral muscle function. ARCH BRONCONEUMOL 37 (6): 317-323 JUN 2001.

Gür H, Küçükoğlu S. Age and gender effects on reciprocal moment ratios in knee muscle contractions. Journal of Ageing and Physical Activity, 4: 279-285, 1996.

16- Gür H. Concentric and eccentric isokinetic measurements in knee muscles during the menstural cycle : A special reference to reciprocal moment ratios of knee muscles. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation 78: 501-505 1997.

17- Gür H, Akova B, Pündük Z, Küçükoğlu S. Effects of  age on the reciprocal moment ratios during knee muscle contractions in soccer players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 9: 81-87 1999.

18- Gür H, Çakın N. Muscle mass, isokinetic torque and functional capacity in women with knee osteoarthritis Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 84 (10), 1534-1541, 2003.

Gür H. Concentric and eccentric isokinetic measurements in knee muscles during the menstural cycle : A special reference to reciprocal moment ratios of knee muscles. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation,78: 501-505 1997.

19- Gür H, Akova B, Küçükoğlu S. Continous versus separate isokinetic test protocol: the effect of estradiol on the reproducibility of concentric and eccentric isokinetic measurements in knee muscles. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 80: 1024-1029, 1999.

20- Eckerson JM. Gender differences in isokinetic strength. In: Isokinetics in human performance (Ed. LE. Brown). Human Kinetics, Champaign, IL, p. 339-357, 2000.

21- Folland JP, Maas H, Jones DA. The influence of nitric oxide on in vivo human skeletal muscle properties. Acta Physiol Scand 169: (2) 141-148, 2000.

22- Akova B, Sürmen-Gür E, Gür H, Dirican M, Sarandöl E, Kücükoglu S. Exercise-induced oxidative stress and muscle performance in healthy women: role of vitamin E supplementation and endogenous oestradiol. Eur J Appl Physiol, 84: 141-147, 2001.

23- de Jonge XAKJ, Boat CRL, Thom JM, Ruell PA, Thompson MV. The influence of menstrual cycle phase on skeletal muscle contractile characteristics in humans. J Physiol (London) 530 (1): 161-166, 2001.

24- Dauty M, Rochcongar P. Reproducibility of concentric and eccentric isokinetic strength of the knee flexors in elite volleyball players. Isokinet  Exerc Sci 9 (2-3): 129-132 2001.

25- Iwamoto Y, Kubo J, Ito M, Takemiya T, Asami T. Variation in maximal voluntary contraction during the menstrual cycle.  JAPANESE JOURNAL OF PHYSICAL FITNESS AND SPORTS MEDICINE  51 (2): 193-201 APR 2002

26- Friden C, Hirschberg AL, Saartok T. Muscle strength and endurance do not significantly vary across 3 phases of the menstrual cycle in moderately active premenopausal women.  CLIN J SPORT MED 13 (4): 238-241 JUL 2003

27- de Jonge XAKJ. Effects of the menstrual cycle on exercise performance. SPORTS MED 33 (11): 833-851 2003

Gür-Sürmen E, Öztürk E, Gür H, Pündük Z, Tuncel P. Effect of vitamin E supplementation on post-exercise plasma lipid peroxidation and blood antioxidant status in smokers: with special reference to hemoconcentration effect. European Journal of Applied Physiology, 79: 472-478, 1999.

28- Takanami Y, Iwane H, Kawai Y. et al. Vitamin E supplementation and endurance exercise. Are there benifits? Sports Med 29: (2) 73-83, 2000.

29- Akova B, Sürmen-Gür E, Gür H, Dirican M, Sarandöl E, Kücükoglu S. Exercise-induced oxidative stress and muscle performance in healthy women: role of vitamin E supplementation and endogenous oestradiol. Eur J Appl Physiol, 84: 141-147, 2001.

30- Ashmaig ME, Starkey BJ, Ziada AM, et al. Changes in serum concentration of antioxidants following treadmill exercise testing in patients with suspected ischaemic heart disease.  INT J EXP PATHOL 82 (4): 243-248 AUG 2001.

31- Hutler M, Woweries S, Leithauser R, et al. Exercise-induced changes in blood levels of alpha-tocopherol.  EUR J APPL PHYSIOL 85 (1-2): 151-156 JUL 2001.

32- Faff J. Effects of the antioxidant supplementation in athletes on the exercise-induced oxidative stress.  BIOL SPORT 18 (1): 3-20 2001.

33- Bolisetty S, Naidoo D, Lui K, Koh THHG, Watson D, Montgomery R, Whitehall J. Postnatal changes in maternal and neonatal plasma antioxidant vitamins and the influence of smoking.  ARCH DIS CHILD 86 (1): F36-F40 Sp. Iss. SI JAN 2002

34- Groussard C, Machefer G, Rannou FO, et al. Physical fitness and plasma non-enzymatic antioxidant status at rest and after a Wingate test  CAN J APPL PHYSIOL 28 (1): 79-92 FEB 2003.

35- Wang XL, Raveendran M, Wang XL. Genetic influence on cigarette-induced cardiovascular disease.  PROG CARDIOVASC DIS 45 (5): 361-382 MAR-APR 2003

36- Groussard C, Machefer G, Rannou F, et al.  Effect of a 30s sprint exercise on plasma non-enzymatic antioxidant status.   SCI SPORT 18 (2): 108-110 APR 2003

37- Sürmen-Gür E, Erdinc E, Serdar Z, Gür H.  Influence of acute exercise on oxidative stress in chronic smokers. Journal of Sports Science and Medicine 2 (3): 98-105, 2003.

Gür H, Akova B, Küçükoğlu S. Continous versus separate isokinetic test protocol: the effect of estradiol on the reproducibility of concentric and eccentric isokinetic measurements in knee muscles. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 80 (9): 1024-1029, 1999.

38- Quittan M, Wiesinger GF, Crevesna R, Nuhr MJ, Sockor A, Pacher R, Fialka-Moser V. Isokinetic strength testing in patients with chronic heart failure – A reliability study. Int J Sports Med 22 (1): 40-44, 2001.

39- Dauty M, Rochcongar P. Reproducibility of concentric and eccentric isokinetic strength of the knee flexors in elite volleyball players. Isokinet Exerc Sci 9 (2-3): 129-132 2001

40- Kambis KW, Pizzedaz SK.  Short-term creatine supplementation improves maximum quadriceps contraction in women.  INT J SPORT NUTR EXE 13 (1): 87-96 MAR 2003

41- Friden C, Hirschberg AL, Saartok T. Muscle strength and endurance do not significantly vary across 3 phases of the menstrual cycle in moderately active premenopausal women.  CLIN J SPORT MED 13 (4): 238-241 JUL 2003

Gür H, Akova B, Pündük Z, Küçükoğlu S. Effects of  age on the reciprocal moment ratios during knee muscle contractions in soccer players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 9: 81-87, 1999.

42- Kearns CF, Isokawa M, Abe T. Architectural characteristics of dominant leg muscles in junior soccer players. Eur J Appl Physiol 85 (3-4): 240-243 AUG 2001.

43- Kellis S, Gerodimos V, Kellis E, et al.  Bilateral isokinetic concentric and eccentric strength profiles of the knee extensors and flexors in young soccer players.   Isokinetic Exerc Sci 9 (1): 31-39 2001.

44- Rosene JM, Fogarty TD, Mahaffey BL.  Isokinetic hamstrings: Quadriceps ratios in intercollegiate athletes.    J ATHL TRAINING 36 (4): 378-383 OCT-DEC 2001

45- Dauty M, Bryand F, Potiron-Josse M. Relation between isokinetic torque, jump and sprint in high-level soccer player.  SCI SPORT 17 (3): 122-127 MAY 2002

46- Tourny-Chollet C, Leroy D. Conventional vs. dynamic hamstring-quadriceps strength ratios: A comparison between players and sedentary subjects. ISOKINET EXERC SCI 10 (4): 183-192 2002

47- Leroy D, Grouin JM, Polin D, Tourny-Chollet C, Weber J. Comparison of kinematic and spatio-temporal gait variables between sedentary subjects, swimmers and soccer players. JOURNAL OF HUMAN MOVEMENT STUDIES  44 (6): 461-477 2003

Akova B, Sürmen-Gür E, Gür H, Dirican M, Sarandöl E, Küçükoğlu S. exercise-induced oxidative stress and muscular performance in healthy women: role of vitamin E supplementation and endogenous estradiol. European Journal of Applied Physiology, 84 (1-2): 141-147, 2001.

48- Barbara Klapcinska, Ewa Sadowska-Krepa, Beata Manowska, Wieslaw Pilis, Andrzej Sobczak, Alojzy Danch.Effects of a low carbohydrate diet and graded exercise during the follicular and luteal phases on the blood antioxidant status in healthy women. Eur J Appl Physiol (2002) 87: 373-380.

49- Zenteno-Savin T, Clayton-Hernandez E, Elsner R.  Diving seals: are they a model for coping with oxidative stress? COMP BIOCHEM PHYS C 133 (4): 527-536 DEC 2002.

50- Niess AM, Fehrenbach E, Northoff H, et al. Reactive species and oxidative stress in exercise and training adaptation - An update   DEUT Z SPORTMED 53 (12): 345-353 DEC 2002.

51- Sürmen-Gür E, Erdinc E, Serdar Z, Gür H.  Influence of acute exercise on oxidative stress in chronic smokers. Journal of Sports Science and Medicine 2 (3): 98-105, 2003.

52- Medved I, Brown MJ, Bjorksten AR, Leppik JA, Sostaric S, McKenna MJ. N-acetylcysteine infusion alters blood redox status but not time to fatigue during intense exercise in humans. JOURNAL OF APPLIED PHYSIOLOGY  94 (4): 1572-1582 APR 2003

Gür H, Çakın N, Akova B, Okay E, Küçükoğlu S. Concentric versus combined concentric- eccentric isokinetic training: Effects on functional capacity and symptoms in patients with osteoarthrosis of the knee.  Arch Phys Med Rehab; 2002; 83:308-16.

53- Gür H, Çakın N. Muscle mass, isokinetic torque and functional capacity in women with knee osteoarthritis Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 84 (10), 1534-1541, 2003.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Görükle/BURSA
TEL:0(224)295 35 00
FAX:0(224)442 87 27


Bu sitedeki bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

© 2001- 2003 Designed by Faruk Ateş and Hakan GÜR.