Anasayfa ---> Personel --> Yrd. Doç. Dr. Bedrettin AKOVA
Personel

Yrd.Doç. Dr. Bedrettin Akova’nın Yayın  Listesi

ULUSAL  DERGİLERDE YER ALAN YAYINLAR
ULUSLARARASI  INDEX’LERDE YER ALAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR
ULUSLARARASI TEBLİĞLER 
ULUSAL  TEBLİĞLER
SPOR HEKİMLİĞİ  UZMANLIK  TEZİ
ULUSLARARASI DERGİLERDE YER ALAN SİTASYONLAR

 

ULUSAL  DERGİLERDE YER ALAN YAYINLAR 

1.       Akkurt S, Gür H, Akova B, Küçükoğlu S. Profesyonel futbolcuların oynadıkları pozisyonlara göre sezon öncesi fizyolojik özellikleri. Spor Bilimleri Dergisi, 5: 3: 3-23, 1994.
2.      
Gür H, Akkurt S, Akova B, Küçükoğlu S. Solunumsal eşik temel alınıp yapılan 8 haftalık antrenmanın sedanter erkeklerde bazı fiziksel özellikler üzerine olan etkileri. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2: 29-37, 1996.
3.       Pündük Z, Gür H, Akova B, Küçükoğlu S. Yarı maratona katılan bir grup sporcunun antrenman profili ve başarı ile olan ilişkisi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 2: 3: 25-33, 1996.
4.      
Akkurt S, Gür H,  Akova B, Pündük Z, Küçükoğlu S. Amatör, profesyonel 1.lig A ve genç takım oyuncularının bazı fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi 2: 16-21, 1998.
5.      
Akova B, Gür H,  Akkurt S, Pündük Z, Küçükoğlu S. Elit profesyonel futbolcuların bazı fiziksel özelliklerinin sezon öncesi ve sonrası görünümü. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi 2: 4-9, 1998.
6.      
Akova B, Gür H, Sürmen-Gür E, Küçükoğlu S. Vİtamin E ve estrodiol’ün egzersizle oluşturulan kas hasarı üzerine olan etkileri. Spor Hekimliği Dergisi, Baskıda 2000.
7.      
Şeker Aygül Z, Akova B, Gür H. Futbolcularda stres ve stresle başaçıkma faktörlerinin yaralanma üzerine olan etkileri. Spor Hekimliği Dergisi, Teslim edildi, 2001.
8.      
Akova B, Gür H. Ön çapraz bağ yaralanmaları: Tedavi ve rehabilitasyon. Spor ve Tıp, Teslim edildi, 2001.

 ULUSLARARASI  INDEX’LERDE YER ALAN DERGİLERDEKİ YAYINLAR 

1.       Gür H, Akova B, Küçükoğlu S. Continous versus separate isokinetic test protocol: the effect of estradiol on the reproducibility of concentric and eccentric isokinetic measurements in knee muscles. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 80 (9): 1024-1029, 1999.
2.      
Gür H, Akova B, Pündük Z, Küçükoğlu S. Effects of  age on the reciprocal moment ratios during knee muscle contractions in soccer players. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 9: 81-87, 1999.
3.       Gür H, Pündük Z, Akova B, Sürmen-Gür E. Maximal cardiorespiratory capacity in young sedentary male chronic smokers. Respiration 67:474, 2000.
4.       Akova B, Sürmen-Gür E, Gür H, Dirican M, Sarandöl E, Küçükoğlu S. exercise-induced oxidative stress and muscular performance in healthy women: role of vitamin E supplementation and endogenous estradiol. European Journal of Applied Physiology,  84 (1-2): 141-147, 2001.
5.       Gür H, Çakın N, Akova B, Okay E, Küçükoğlu S. Concentric versus combined concentric- eccentric isokinetic training: Effects on functional capacity and symptoms in patients with osteoarthrosis of the knee.  Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, in press, 2001.

ULUSLARARASI TEBLİĞLER 

1.       Küçükoğlu S, Gür H, Akkurt S, Akova B. Effects of 8 weeks ventilatory thresholds training on anaerobic and aerobic characteristics of sedentary males. First Congress of The European Association of Sports Medicine, November 18-20, 1995 Brussels - Belgium, Abstract Book, pp.30 (2 No’lu yayın)
2.       Çakın N, Küçükoğlu S, Gür H, Okay E, Akova B. Concentric versus combined concentric-eccentric isokinetic training and detraining: Effects on functional capacity and symptoms in patients with osteoarthrossis of the knee.  XIXth  ILAR congress of rheumatology, Singapore 8th-13th June 1997, p. 40 (5 No’lu yayın).
3.       Gür H, Akova B, Gür-Sürmen E, Öztürk E. Effects of vitamin E and estrogen post exercise blood antioxidant status and muscular performance in sedentary women. III International Congress of Pathophysiology. Lahti, Finland, 28 June-3 July, 1998 (4 No’lu yayın).
4.      
Akova B, Gür H, Pündük Z, Küçükoğlu S. Effects of age on the reciprocal peak torque ratios during knee muscle contractions in elite soccer players. XI. Balkan Congress of Sports Medicine, 26-30 April 1999, Antalya, p. 30 (2 No’lu yayın).
5.      
Akova B, Aygül ZŞ, Gür H, Ateş F, Küçükoğlu S.  Depression and anxiety in injured athletes. XI. Balkan Congress of Sports Medicine, 26-30 April 1999, Antalya, p. 50.
6.       Akova B, Sürmen-Gür E, Gür H, Dirican M,  Küçükoğlu S. exercise-induced oxidative stress and muscular performance in healthy women: role of vitamin E supplementation and circulating estradiol. Medicine Science Sports Exercise (Suppl), 32 (5), p. 105, 2000.
7.      
Küçükoğlu S, Çakın N,   Gür H,  Akova B, Okay E. Concentric versus combined concentric-eccentric isokinetic training:  Effects on functional capacity and symptoms in patients with osteoarthrosis of the knee.  Medicine Science Sports Exercise (Suppl), 32 (5), p.236, 2000.
8.       Sekir U, Gür H, Pündük Z, Akova B, Küçükoğlu S. Effects of time of day on the correlation between lactate and ventilatory thresholds.  6 th Annual Congress of the European College of Sport Science, 24-28 July 2001 Cologne-Germany, Book of Abstracts, p. 681.
9.       Akova B, Gür H, Yeşilbursa D, Serdar A, Küçükoğlu S. Effects of age and playing position on the echocardiographic findings in elite soccer players. 6 th Annual Congress of the European College of Sport Science, 24-28 July 2001 Cologne-Germany, Book of Abstracts, p. 555.
10.    Gür H, Çakın N, Akova B, Küçükoğlu S. The relationship of functional capacity, pain and isokinetic torque in women with knee osteoarthrosis. 6 th Annual Congress of the European College of Sport Science, 24-28 July 2001 Cologne-Germany, Book of Abstracts, p. 236.  

ULUSAL  TEBLİĞLER 

1.       Gür H, Akova B, Gedikoğlu Ö, Akkurt S, Küçükoğlu S. İzokinetik kuvvet eğrisinin dizdeki patolojilerle olan ilişkisi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, syf. 3, 20-22 Ekim 1994, Ankara.
2.       Gür H, Akova B, Akkurt S, Pündük Z, Küçükoğlu S. Yarı maratona katılan bir grup sporcunun antrenman profili ve başarı ile olan ilişkisi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, syf. 30, 20-22 Ekim 1994, Ankara (3 No’lu yayın).
3.       Gür H, Akkurt S, Akova B, Küçükoğlu S. Elit serbest ve grekoromen güreşçilerin dirsek ve diz kas kuvvetlerinin karşılaştırılması. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, syf. 77, 20-22 Ekim 1994, Ankara.
4.       Akkurt S, Gür H, Akova B, Küçükoğlu S. Profesyonel futbolcuların sezon öncesi fizyolojik özelliklerinin oynadıkları pozisyonlara göre değerlendirilmesi. Spor Bilimleri III. Ulusal Kongresi, syf. 47, 20-22 Ekim 1994, Ankara (1 No.’lu yayın).
5.       Gür H,  Akkurt S, Akova B, Küçükoğlu S.Yaş ve cinsiyetin konsantrik, ekzentrik ve izometrik kas kuvveti üzerine olan etkisi. 20. Ulusal Fizyoloji Kongresi, syf. 23, 25-29 Ekim 1994, İzmir
6.       Akova B, Gür H, Pündük Z, Akkurt S, Küçükoğlu S. Profesyonel 1. Futbol ligi A ve genç takım oyuncularının diz fleksor-ekstansor kaslarının konsantrik/eksantrik kas kuvvet özelliklerinin karşılaştırılması. V. Milli Spor Hekimliği Kongresi 22-24 Ekim 1995, İzmir, Bildiri Özetleri Kitapçığı, syf. 32 (4 No.’lu yayın).
7.      
Akkurt S, Gür H, Akova B, Küçükoğlu S. Osijen borçlanması ve açığının diurnal görünümü . V. Milli Spor Hekimliği Kongresi 22-24 Ekim 1995, İzmir, Bildiri Özetleri Kitapçığı, syf.
8.      
Gür H, Akkurt S, Akova B, Küçükoğlu S. 8 haftalık solunumsal eşik antrenmanının sedanter erkeklerde aerobik ve anaerobik özellikler üzerine olan etkileri. . V. Milli Spor Hekimliği Kongresi 22-24 Ekim 1995, İzmir, Bildiri Özetleri Kitapçığı, syf.37
9.       Akkurt S, Akova B, Pündük Z, Gür H, Küçükoğlu S. Amatör, profesyonel 1.lig A ve genç takım oyuncularının bazı fiziksel özelliklerinin karşılaştırılması. I. Futbol ve Bilim Kongresi, 30 Mayıs- 1 Haziran, İzmir, Özet Kitapçığı syf. 10, 1996
10.    Akova B, Gür H,  Akkurt S, Pündük Z, Küçükoğlu S. Elit profesyonel futbolcuların bazı fiziksel özelliklerinin sezon öncesi ve sonrası görünümü. I. Futbol ve Bilim Kongresi, 30 Mayıs- 1 Haziran, İzmir, Özet Kitapçığı syf. 11, 1996
11.   Turan B, Akova B, Gür H, Küçükoğlu S. Paraplejik hastalarda Kol ergometrisi ile yapılan aerobik egzersizin kol kas kuvvet özellikleri üzerine olan etkisi. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 15-18 Mayıs 1997 Ankara, syf. 50.
12.   Çakın N, Küçükoğlu S, Gür H, Okay E, Akova B. Konsantrik ve konsantrik-eksantrik kombine izokinetik egzersiz programlarının diz osteoartrozlu hastaların fonksiyonel kapasite ve ağrı şikayetleri üzerine olan etkileri. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 15-18 Mayıs 1997 Ankara, syf. 63
13.   Akova B, Gür H, Küçükoğlu S. Ostrojenin egzersizle oluşturulan kas hasarı ve performansa etkisi. XVI. Ulusal Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kongresi 15-18 Mayıs 1997 Ankara, syf. 154
14.   Akova B, Küçükoğlu S, Gür H. Genç bir futbolcuda tuber iskium avülziyon fraktürü (olgu sunumu) . V. Milli Spor Hekimliği Kongresi 19-21 Eylül 1997, İzmir, Bildiri Özetleri Kitapçığı, syf. 20
15.   Akova B, Yeşilbursa D, Gür H, Serdar A, Küçükoğlu S. Elit profesyonel futbolcularda ekokardiografik değişiklikler. 5. Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Ankara, syf 171, 1998.
16.    Akova B, Gür H, Sürmen-Gür E, Öztürk E, Küçükoğlu S. Sedanter kadınlarda E vitamini ve ostrojenin kas performansı ve egzersiz sonrası oluşan antioksidan duruma olan etkisi. 5. Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Ankara, syf 201, 1998
17.   Ateş F, Gür H, Pündük Z, Akova B, Küçükoğlu S. Interval Wingate Test: İzokinetik diz kas kuvvet özellikleri olan ilişkisi. 5. Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Ankara, syf 238, 1998.
18.  
 Akova B, Yeşilbursa D, Gür H, Serdar A, Küçükoğlu S. Elit futbolcuların ekokardiyografik özelliklerinin yaş ve oynadıkları pozisyonlara göre görünümü. II. Futbol ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim, İzmir, syf. 1, 2000.
19.    Akova B, Yeşilbursa D, Gür H, Serdar A, Küçükoğlu S. Sezon öncesi dönemde elit futbolcuların aerobik ve anaerobik özelliklerinin ekokardiyografik bulgularla olan ilişkisi. II. Futbol ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim, İzmir, syf. 22, 2000.
20.   Akova B, Yeşilbursa D, Gür H, Serdar A, Küçükoğlu S. Elit futbolcularda bazı ekokardiyografik özelliklerin birbirini takip eden iki sezondaki görünümü. II. Futbol ve Bilim Kongresi, 16-18 Ekim, İzmir, syf. 2, 2000.
21.   Bilgen ÖF, Atıcı T, Akova B, Küçükoğlu S, Tolunay Ş. Skapula yerleşimli osteoid osteoma (olgu sunumu).  5. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 24-27 Ekim, İstanbul, syf. 181, 2000
22.   Şekir U, Gür H, Pündük Z, Akova B, Küçükoğlu S. Solunumsal ve laktik asit eşikleri, günün farklı zamanı. 6. Spor Bilimleri Kongresi 3-5 Kasım, Ankara, syf. 256, 2000
23.   Akova B, Gür H, Yeşilbursa D, Serdar A, Küçükoğlu S. . Elit futbolcularda yaş ve oynadıkları pozisyonunun ekokardiografik bulgular üzerine etkisi. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 25-27 Mayıs, İstanbul, syf. 39, 2001.
24.  
Gür H, Çakın N, Akova B, Küçükoğlu S. Diz osteoartrozlu kadınlarda fonksiyonel kapasite ile izokinetik tork değerleri ve ağrı arasındaki ilişkiler. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 25-27 Mayıs, İstanbul, syf. 51, 2001.
25.   Aygül ZŞ, Akova B, Gür H, Küçükoğlu S. Yaralanmış futbolcuların son 6 aylık dönem için stres faktörleri ve başa çıkma tarzları. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 25-27 Mayıs, İstanbul, syf. 69, 2001.
26.  
Şekir U, Aygül ZŞ, Akova B, Gür H, Küçükoğlu S. Yaralanmış sporcuda kaygı ve depresyon: Rehabilitasyonun etkisi. VIII. Ulusal Spor Hekimliği Kongresi, 25-27 Mayıs, İstanbul, syf. 70, 2001.


SPOR HEKİMLİĞİ  UZMANLIK  TEZİ 

Bedrettin Akova. E vitamini ve estradiol’ün kas performansı, antioksidan savunma ve egzersize bağlı olarak gelişen kas hasarı ve lipit peroksidasyonu üzerine etkileri. Uludağ Üniversitesi tıp Fakültesi, Spor Hekimliği BD., Bursa, 1998

ULUSLARARASI DERGİLERDE YER ALAN SİTASYONLAR 

1       No’lu yayın :
1.       Quittan M, Wiesinger GF, Crevesna R, Nuhr MJ, Sockor A, Pacher R, Fialka-Moser V. Isokinetic strength testing in patients with chronic heart failure – A reliability study. Int J Sports Med 22 (1): 40-44, 2001.

2       No’lu yayın:
2.       Kearns CF, Isokawa M, Abe T. Architectural characteristics of dominant leg muscles in junior soccer players. Eur J Appl Physiol 85 (3-4): 240-243, 2001

3       No’lu yayın:
3.       Kellis S, Gerodimos V, Kellis E, et al. Bilateral isokinetic concentric and eccentric strength profiles of the knee extensors and flexors in young soccer players. Isokinet Exerc Sci 9 (1): 31-39, 2001.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Görükle/BURSA
TEL:0(224)295 35 00
FAX:0(224)442 87 27


Bu sitedeki bilgiler kaynak gösterilerek kullanılabilir.

© 2001- 2003 Designed by Faruk Ateş and Hakan GÜR.